Meistä

Metsä Spring Oy on osa Metsä Groupia, joka on johtava toimija metsään pohjautuvassa biotaloudessa ja jonka juuret ulottuvat 1930-luvulle. Metsä Groupin emoyhtiö, Metsäliitto Osuuskunta, perusti Metsä Springin tytäryhtiökseen toukokuussa 2018. Metsä Springillä on nykyään kaksi roolia. Metsä Springin alkuperäiseen rooliin kuuluu etsiä ja kehittää uusia liiketoimintaideoita, jotka tukevat Metsä Groupin liiketoimintaekosysteemiä. Tässä roolissa Metsä Spring sijoittaa pääomia omasta taseestaan sekä ulkopuolisiin startup-yrityksiin että sisäisiin pilotti-/demohankkeisiinsa. Näiden sijoitusten tavoitteena on auttaa yrityksiä/ideoita läpäisemään menestyksekkäästi vaativa demonstraatiovaihe ja saavuttaa kypsyys, jossa liiketoimintaidean toimivuus on osoitettu (engl. proof-of-concept).

Vuonna 2021 Metsä Springin roolia laajennettiin perustamalla konsernitason T&K-toiminto Metsä Springiin. Niin kutsutun Group T&K:n tavoitteena on tukea ja edistää Metsä Groupin nykyisten liiketoiminta-alueiden T&K-toimintaa.