Projekti

Puupohjainen 3D pakkaus

Aloituspäivä

13.02.2020

Yhteyshenkilö

Jarkko Tuominen

Pakkausmarkkinoilla etsitään nyt kuumeisesti kertakäyttöisiä muoveja korvaavia pakkausratkaisuja. Tulevaisuuden ratkaisujen raaka-aineiden tulisi olla uusiutuvia, valmistuksen jalanjälki pitäisi olla mahdollisimman pieni ja pakkaus pitäisi käytön jälkeen olla helposti kierrätettävissä. Materiaalin tulisi myös olla biohajoava joutuessaan jostain syystä luontoon.

Yhdessä Valmetin kanssa Metsä Spring on käynnistänyt hankkeen, jossa kehitetään tällaista uudenlaista pakkausratkaisua. Tuotteemme perusta on vastuullisesti kasvatetusta uusiutuvasta pohjoisesta puuraaka-aineesta valmistettu puukuitu. Onnistuneen esitutkimusvaiheen jälkeen Metsä Spring ja Valmet ovat päättäneet edetä pilotointivaiheeseen. Tämän vaiheen puitteissa Äänekoskelle rakennetaan Metsä Groupin olemassa olevan tehtaan viereen uusi koelaitos. Koelaitosta hyödynnetään uuden valmistusteknologian ja sen valmistaman 3D-kuitutuotteen tutkimiseen ja kehittämiseen. Teknisen kehityksen rinnalla Metsä Group ryhtyy kehittämään mahdolliselle uudelle liiketoiminnalle liiketoimintamallia. Tavoittelemme täysin fossiilivapaita (materiaali ja energia) puupohjaisia 3D-tuoteita, ja uskomme niiden kiinnostavan tulevaisuudessa monia toimijoita suuren volyymin loppukäyttäjille tarkoitetuissa pakkausratkaisuissa.