Aktiiviset projektit

Metsä Spring perustettiin toukokuussa 2018. Tällä sivulla esittelemme lyhyesti portfoliomme. Johtava ajatus Metsä Springin sijoitustoiminnassa, sen lisäksi että on oltava vahva linkki puupohjaisiin arvoketjuihin, on keskittyminen sellaisiin yhtiöihin tai hankkeisiin, jotka ovat yhden askeleen nk. ”proof-of-concept”-tilasta (sekä teknisesti että itse liiketoiminnan osalta). Haluamme olla mukana viemässä yhtiöitä ja hankkeita tuohon tilaan.